İNSAN KAYNAKLARI

Toros Tarım, en değerli varlığı olan insan kaynaklarını sürdürülebilir büyümenin temel unsuru olarak görmekte ve insan kaynakları stratejisini bu anlayış üzerine inşa etmektedir. En büyük varlığının çalışanları olduğuna inanan Toros Tarım, insana yatırım yolculuğunda ileri insan kaynakları uygulamalarını hayata geçirmektedir. Şirket, gerek çalışanlarının iç memnuniyetini artırmak, gerekse beşeri sermayesinden en üst derecede yararlanmak amacıyla etkin bir insan kaynakları programı uygulamaktadır.

İnsan kaynakları politikamızın temelinde, çalışanlarımızın potansiyellerini en üst düzeye çıkarmak ve kariyer yolunda ilerlemelerini sağlamak yer alır. Toros Tarım, bu amaçla çalışanlarına çeşitli eğitim ve gelişim fırsatları sunar. Şirket içi eğitim programları, yeni beceriler öğrenme ve mevcut yetkinliklerin geliştirilmesi konusunda çalışanlarına destek sağlar.

Büyük başarıların ancak takım oyunuyla kazanılabileceği bilinciyle ekip çalışmasına önem veren, çalışanlarının şirket yönetimine aktif katılımını sağlayacak adımlar atan ve onların yaratıcı güçlerini harekete geçirecek mekanizmalar oluşturan Toros Tarım, aynı zamanda ilerleme ve gelişmenin temelini oluşturan eğitime verdiği önemi, mesleki eğitim ve gelişim programlarına yatırım yaparak da gösterir.

Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için faaliyetlerini çevreye duyarlılık ilkesi doğrultusunda şekillendirirken, aynı zamanda çevre bilincini çalışanları arasında da geliştirecek önlemleri alır ve insana verdiği değeri, iş güvenliği uygulamalarıyla somutlaştırır.

Toros Tarım, çalışanlarının iş yerinde güvende ve mutlu hissetmelerini sağlamak için çaba sarf eder. İş sağlığı ve güvenliği konusundaki standartlarını sürekli gözden geçirerek iyileştirir. Ayrıca, çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikler düzenleyerek, çalışanları arasında birlik ve dayanışmayı güçlendirir.