TOROS’TA ÇALIŞMAK

Toros'ta Çalışmak

Toros Tarım’ın insan kaynakları politikasının temelini, Tekfen Grubu’nun tüm şirketlerinde olduğu gibi “Çalışanlarımız en değerli kaynağımızdır” anlayışı oluşturur. Tekfen Grubu gibi Toros Tarım da belirlenen hedeflere, kalite ve maliyetten ödün vermeden en hızlı şekilde ulaşmak için insan kaynaklarının önemine inanır. Şirket, hedeflerine odaklı, takım halinde bilgi ile çalışan, sürekli gelişen, mutlu, motivasyonu yüksek ve eğitimli bir insan gücü oluşturmayı hedefler. Çalışanların takım anlayışıyla eşgüdüm ve etkin iletişim içinde, ortak hedefler çevresinde bütünleşerek şirket çıkarları doğrultusunda hareket etmesini, başarının en önemli gereği sayar.

En büyük varlığının çalışanları olduğuna inanan Toros Tarım, insana yatırım yolculuğunda ileri insan kaynakları uygulamalarını hayata geçirmektedir. Şirket, gerek çalışanlarının iç memnuniyetini artırmak, gerekse şirketin çalışanlarından en üst derecede yararlanmasını sağlamak amacıyla etkin bir insan kaynakları programı uygulamaktadır. Bu programın başlıca hedef ve unsurlarını şu noktalar oluşturur:
  • Çalışanlarımızın şirket yönetimine aktif katılımını sağlamak üzere öneri geliştirme, karar verme, sorumluluk alma ve birlikte plan yapabilme becerilerini artırmak;

  • Şirketin dinamizmini ve pazardaki lider konumunu korumaya yönelik olarak, çalışanlarımıza gerçekleştirilebilir ama rekabetçi hedefler koymak ve ekibimizin ortak ufkunu sürekli yeni hedef ve gelişmelerle güncellemek;
  • Çalışanlarımızın yaratıcı güçlerini harekete geçirecek mekanizmaları oluşturmak;
  • Şirketin ihtiyaç duyduğu yetenekleri tanımlamak, doğru adayları çekmek, adayları etkili bir şekilde değerlendirmek ve işe alım sürecini yönetmek;
  • İnsan gücümüzün düşünce, davranış ve duygularını şirket yönetimiyle paylaşabilecekleri kanalları yaratmak ve bunların ortak bileşenlerini bularak çalışanlarımızın kendi içinde ve grupla bütünleşmesini sağlamak;
  • Yeni çalışanları işe alırken etkili bir onboarding süreci oluşturmak, yeni çalışanların şirket kültürünü ve iş süreçlerini hızlı bir şekilde öğrenmelerini sağlamak;
  • Çalışanlarımızın bilgi ve becerilerini artırmaya yönelik mesleki eğitim ve gelişim programlarına yatırım yapmak;
  • Çalışanlarımızın kariyer basamaklarını tırmanmasını sağlayacak şirket içi terfi mekanizmalarını oluşturarak uzun yıllar şirketle birlikteliğini sağlayacak ortamı yaratmak;
  • Her Toros çalışanını ailenin bir ferdi sayan şirket kültürünü yönetimin en üst kademesinden en alt kademesine kadar yaygınlaştırmak.