Toros Terminal Servisleri ve Denizcilik A.Ş.

1981 yılında Ceyhan gübre fabrikasının bir uzantısı olarak hammadde temini amacıyla kurulan Toros Terminali, sahip olduğu potansiyel nedeniyle daha sonra üçüncü şahıslara da hizmet vermeye başlamış ve bu amaçla 1986 yılında Toros Terminal Servisleri ve Denizcilik A.Ş. kurulmuştur. Terminal işletmek, farklı ürün grupları için elleçleme ve depolama hizmetleri vermek ve gemi taşımacılığı yapmak amacıyla kurulan şirket, 1990 yılında Toros Terminali’nin genişletilmesi ve 2006 yılında Samsun Terminali’nin eklenmesiyle Türkiye’de bu sektörün en önemli oyuncularından biri olmuştur.

Toros Gemi Acenteliği ve Ticaret A.Ş.

Toros Gemi Acenteliği ve Ticaret A.Ş., Toros Tarım’ın Ceyhan ve Samsun Terminallerinden yararlanan gemilere acentelik hizmetleri sunmak üzere 2005 yılında kurulmuştur. Şirket aynı zamanda, Toros tarafından gerek kendi terminallerinde, gerekse çevre iskele ve terminallerde verilen kılavuzluk ve römorkaj hizmetlerinin de denetim ve eşgüdümünü sağlamaktadır.

TAYSEB - Toros Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A.Ş.

1998 yılında faaliyete geçen TAYSEB, Toros Terminali’nin bulunduğu bölgede, 4,5 milyon metrekarelik bir alan üzerinde kurulu olan Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi’nin kurucusu ve işleticisidir. İskenderun Körfezi’nde önemli bir transit noktasında yer alan ve sahip olduğu ulaşım imkânlarıyla Avrupa, Ortadoğu ve Afrika pazarlarına rahat erişim sağlayan TAYSEB, ülkemizde sanayi kuruluşlarına yönelik olarak kurulan ilk ve tek serbest bölgedir.

Toros Meram Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.

Toros Meram Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş., 6 MW kurulu güce sahip elektrik üretim tesisi ile yılda 75 bin ton katı organomineral gübre ve 15 bin ton sıvı organik gübre üretim kapasitesine sahip entegre bir biyogaz ve organik gübre kuruluşudur. Günde 770 ton ıslak atık bertaraf etme kapasitesine sahip olan tesiste, organik atıkların fermentasyonu yoluyla biyogaz ve biyogazdan elektrik üretimi gerçekleştirilmekte, ayrıca gazlaşma sürecini tamamlayan atıklardan ülkemiz topraklarının ihtiyaç duyduğu katı ve sıvı organik gübre üretimi yapılmaktadır.

Toros Gönen Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.

Biyogazdan elektrik, hümik asit ve organik gübre üretmek amacıyla Altaca Enerji çatısı altında 2011 yılında Balıkesir Gönen'de kurulan Toros Gönen Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş., 3,62 MW kurulu elektrik üretim kapasitesine ve yılda 35.000 ton organomineral gübre üretim kapasitesine sahip entegre bir biyogaz ve organik gübre kuruluşudur. Tesis, biyogazdan üretilen elektrik enerjisi ve organik gübrenin sağladığı ekonomik değere ek olarak, 400 ton/gün organik atık bertarafı ile bulunduğu bölgede çevre kirliliğinin giderilmesi konusunda da çok etkin bir role sahiptir.

Toros-Agroport Romania S.A.

Türkiye'nin en büyük gübre üreticisi olan Toros Tarım’ın coğrafi yayılımını ve ihracatını daha da güçlendirerek bölgesel bir oyuncu olma hedefiyle 2019 yılında bünyesine kattığı Toros-Agroport Romania S.A., önemli bir tarım ülkesi olan Romanya’da gübre satışı ve dağıtımı konusunda faaliyet göstermektedir.

CFS Petrokimya Sanayi A.Ş.

CFS Petrokimya Sanayi A.Ş. 2017 yılında petrokimya ürünlerinden polipropilen üretmek üzere kurulmuş olup, 31.05. 2019 tarihinde Toros Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından devralınmıştır.