Yatırımcı ilişkileri

Toros Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka açık bir şirket olan Tekfen Holding A.Ş.’nin iştirakidir ve hisseleri borsada ayrıca işlem görmemektedir. Holding hissedarlarının Toros Tarım’ın faaliyetleri hakkında eksiksiz ve zamanında bilgi sahibi olabilmesi için şirket bünyesinde Yatırımcı İlişkileri Birimi kurulmuştur. Bu birim, Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde Tekfen Holding bünyesinde faaliyet gösteren Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim Direktörlüğü ile Holding’in halka açıldığı Kasım 2007 tarihinden itibaren koordineli şekilde çalışmaktadır. Birimin amacı, yatırımcılara ve aracı kurumlarda görev alan sektör analistlerinin Toros Tarım’ın faaliyetleriyle ilgili bilgi ve sorularına tam ve zamanında cevap vermektir.

Tekfen Holding yatırımcı ilişkileri için tıklayınız