Yatırımcı ilişkileri

Toros Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka açık bir şirket olan Tekfen Holding A.Ş.’nin iştirakidir ve hisseleri borsada ayrıca işlem görmemektedir. Tekfen Holding’in ikinci büyük faaliyet alanı olan Tarımsal Sanayi Grubu, Holding hissedarlarının Tarımsal Sanayi faaliyeti hakkında eksiksiz ve zamanında bilgi sahibi olabilmesi için bünyesinde Yatırımcı İlişkileri Birimi kurmuştur. Bu birim, Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde Tekfen Holding bünyesinde faaliyet gösteren Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim Koordinatörlüğü ile Holding’in halka açıldığı Kasım 2007 tarihinden itibaren koordineli şekilde çalışmaktadır. Birimin amacı, yatırımcılara ve aracı kurumda görev alan araştırma görevlilerine Tekfen Tarımsal Sanayi Grubu faaliyetleriyle ilgili bilgi ve bu kişiler nezdinde oluşabilecek sorulara tam ve zamanında cevap vermektir.

Tekfen Holding yatırımcı ilişkileri için tıklayınız