AR-GE Merkezi

Tarımsal sanayi sektörünün en büyük kuruluşu olan Toros Tarım, Mersin Üretim Tesisi bünyesinde bitki besleme alanında Türkiye’nin ilk Ar-Ge merkezini kurmaktadır. Sektörün talep ve gereksinimlerini karşılamaya yönelik bilimsel çalışmalar yürütecek olan Ar-Ge Merkezi’nde, yeni teknolojilerle bitki besleme konusundaki verimliliğe katkı yapacak yeni ürünler geliştirilmesine öncelik verilecektir.

Gıda zincirinin başlangıç noktası olan tarımın gelişmesini çok yönlü bir süreç olarak gören ve kurulduğu günden bu yana bu süreçte etkin rol almayı şirket politikası olarak benimseyen Toros Tarım, sürdürülebilir tarımın en önemli unsurlarından olan gübre alanında ürün portföyünü yeni ürünlerle desteklemeyi ve Türk tarımını teknolojik yeniliklerle tanıştırmayı da ana sorumluluklarından biri olarak görmektedir. T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanan sektörün ilk Ar-Ge Merkezi'nde, bu amaca yönelik olarak ürün geliştirme, mevcut ürünleri iyileştirme ve süreç geliştirme çalışmaları yapılacaktır.

Kurulacak Ar-Ge Merkezi'nde gerçekleştirilecek formülasyon ve geliştirme faaliyetleri ile Toros Tarım'ın mevcut ürün portföyünün farklı özelliklere sahip ve çiftçinin verimliliğine katkı sağlayacak yeni ürünlerle geliştirilmesi hedeflenmektedir. Özel gübre çeşitlerinin geliştirilmesi ve ülkemizde imal edilmeyen ürünlerin yerli olarak üretilmesi gibi çalışmaların da yapılacağı Ar-Ge Merkezi'nde, mevcut ürünlerin fiziksel ve kimyasal etkinliğinin, mukavemet ve bekleme sürelerinin artırılması gibi çalışmalar da gerçekleştirilecektir. Üretim süreçlerinin geliştirilmesi, optimizasyon, üretimde enerji tasarrufu veçevresel etkilerin azaltılması gibi konular da yeni Ar-Ge Merkezi'nin hedefleri arasında yer almaktadır.