AR-GE Merkezi

Gıda zincirinin başlangıç noktası olan tarımın gelişmesini çok yönlü bir süreç olarak gören ve kurulduğu günden bu yana bu süreçte etkin rol almayı şirket politikası olarak benimseyen Toros Tarım, sürdürülebilir tarımın en önemli unsurlarından olan gübre alanında ürün portföyünü yeni ürünlerle desteklemeyi ve Türk tarımını teknolojik yeniliklerle tanıştırmayı da ana sorumluluklarından biri olarak görmektedir. Tarımsal sanayi sektörünün en büyük kuruluşu olan Toros Tarım, Mersin Üretim Tesisi bünyesinde bitki besleme alanında Türkiye’nin ilk Ar-Ge merkezini kurmuştur.

Sektörün talep ve gereksinimlerini karşılamaya yönelik bilimsel çalışmalar yürütülmekte olan Ar-Ge Merkezi’nde, yeni teknolojilerle bitki besleme konusundaki verimliliğe katkı yapacak yeni ürünler geliştirilmesine öncelik verilmesi planlanmıştır. T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ağustos 2017 de onaylanan sektörün ilk Ar-Ge Merkezi'nde, bu amaca yönelik olarak ürün geliştirme, mevcut ürünleri iyileştirme ve süreç geliştirme çalışmaları yapılmaktadır.

Ar-Ge Merkezi'nde gerçekleştirilen formülasyon ve geliştirme faaliyetleri ile Toros Tarım'ın mevcut ürün portföyünün farklı özelliklere sahip ve çiftçinin verimliliğine katkı sağlayacak yeni ürünlerle geliştirilmesi hedeflenmektedir. Özel gübre çeşitlerinin geliştirilmesi ve ülkemizde imal edilmeyen ürünlerin yerli olarak üretilmesi gibi çalışmaların da yapıldığı Ar-Ge Merkezi'nde, mevcut ürünlerin fiziksel ve kimyasal etkinliğinin, mukavemet ve bekleme sürelerinin artırılması gibi çalışmalar da gerçekleştirilmektedir. Üretim süreçlerinin geliştirilmesi, optimizasyon, üretimde enerji tasarrufu ve çevresel etkilerin azaltılması gibi konular da Ar-Ge Merkezi'nin hedefleri arasında yer almaktadır.

ALTYAPI

Ar-Ge Merkezi bünyesinde bulunan araştırma laboratuvarı, gübre analizleri başta olmak üzere birçok farklı parametreyi ölçebilecek nitelikte donanıma sahiptir. Merkezde geliştirilen yeni ürünlerin bilimsel denemelerinin, Mersin Üretim Tesisi bünyesinde yatırım süreci tamamlanan Ar-Ge Serası’nda yapılması planlanmaktadır. Seranın 2020 yılının ilk yarısında faaliyete geçmesi planlanmaktadır.

ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ

Toros Tarım Ar-Ge Merkezi’nde, belirlenen hedefler kapsamında üniversitelerle iş birliği yapılmakta ve Ar-Ge ekibine alanında uzman akademisyenlerce planlı eğitimler verilmektedir.

Ülkemizin 2023 yılı hedefleri kapsamında sanayide ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağının sanayi-üniversite iş birliği çerçevesinde yetiştirilmesi, sanayide doktoralı araştırmacı istihdamının teşvik edilmesi ve araştırma altyapısı-sanayi iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla başlatılan TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı’na destek veren Toros Tarım, iki farklı proje ile programdaki yerini almıştır.

Toros Tarım Ar-Ge Merkezi, TÜBİTAK’ın 2018 yılındaki 2244 Sanayi Doktora Programı çağrısı kapsamında iki farklı proje ile desteklenmeye uygun bulunmuştur.

TÜBİTAK 2019 yılı çağrısı kapsamında ise TÜBİTAK’a başvuru yapılan toplam 330 projeden 188’i desteklenmeye hak kazanmıştır. Toros Tarım, 2019 yılı çağrısında da  Mersin Üniversitesi ile birlikte yürütmeyi planladığı bir proje ile destek almıştır. 2018 yılında başladığı bu çalışmaları işbirlikleri ile değer katarak güçlendirecek olan Toros Tarım, destek alınan üç proje ile birlikte sanayide ihtiyaç duyulan 9 doktora öğrencisinin yetişmesine de katkı sağlamış olacaktır.

Toros Tarım, kurumsal inovasyon kültürü oluşturmak, bir sistem dahilinde inovasyon projelerinin üretilmesini sağlamak ve inovasyon kapasitesini sürdürülebilir şekilde artırmak amacıyla oluşturulan InoSuit Programı’na da 2019 yılında dahil olmuştur. Toros Tarım-Mersin Teknopark (Technoscope)-TİM üçlü iş birliği içerisinde sürdürülen çalışmalar Toros Tarım Ar-Ge Merkezi tarafından koordine edilmektedir.

ULUSLARARASI PROJE ÇALIŞMALARI

Toros Tarım Ar-Ge Merkezi, Avrupa Birliği bünyesinde Ar-Ge ve inovasyon  desteklemek amacıyla kurulan dünyanın en büyük sivil araştırma programı Horizon 2020 kapsamında da üniversitelerle iş birliği yapmakta, birçok uluslararası proje önerisine katılım sağlamakta ve projelerde aktif görev almaktadır.

Toros Tarım Ar-Ge Merkezi, aynı zamanda birçok uluslararası akademik yayınla da bitki besleme ve tarım sektörüne katkı sağlamaktadır.

BİLİMSEL YAYINLAR

1- A novel industrial-scale strategy to prevent degradation and caking of ammonium nitrate- Heliyon-4(2020)e03628, doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e03628

2- Development of a new ammonium nitrate composition: an attempt to prevent misuse of explosives for antisocial activities, Journal of the Chinese Institute of Engineers, 43:1, 101-110, DOI: 10.1080/02533839.2019.1676650
Yayın için tıklayın

3-Effect of Silicate, Carbonate, Calcium Lignosulphonate, and Silicic Acid Additives on Degradation of Ammonium Nitrate on an Industrial Scale-Kemija u industriji-Journal of Chemists and Chemical Engineers 69(3-4), DOI: 10.15255/KUI.2019.027
Yayın için tıklayın

4-Effects of Ammonium Thiosulfate and Guanyl Thiourea as Calcium Ammonium Nitrate Inhibitors on Fertilization and Plants-Chem Rev Lett 2 (2019) 84-89, Chemical Review and Letters
Yayın için tıklayın

5-Downgrading of Detonation Properties of Ammonium Nitrate Using Calcium Carbonate, Dolomite, and Fly Ash, August 2019, Science and Technology of Energetic Materials
Yayın için tıklayın

6-Gezerman, A. O., & Çorbacıoğlu, B. D. (2018). Assessment of the Chemical Precipitation Process as a New Approach for Industrial Emission Abatement Systems: Assessment of the Chemical Precipitation Process. In A. Gezerman, B. Corbacioglu, & B. Gurjar (Eds.), Effective Solutions to Pollution Mitigation for Public Welfare (pp. 30-43). Hershey, PA: IGI Global. doi:10.4018/978-1-5225-3379-5.ch003
Yayın için tıklayın

7-Gezerman, A. O., & Çorbacioglu, B. D. (2017). DETONATION PROPERTIES OF AMMONIUM NITRATE CONTAINING CALCIUM CARBONATE, DOLOMITE, AND FLY ASH. International Journal of Energetic Materials and Chemical Propulsion, 16(4)
Yayın için tıklayın

8-Gezerman, A. O. (2017). A new chemical approach for preventing the anti-social use of ammonium nitrate. European Journal of Chemistry, 8(3), 211-217

Yayın için tıklayın

İNOVASYON ÇALIŞMALARIMIZ

InoSuit Programı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) organizasyonunda Üniversite-Sanayi-Sektör iş birliğine dayanmaktadır. Toros Tarım, 2019 yılı Ekim ayı itibarıyla InoSuit - İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı’na dahil olmuştur. TİM-Toros Tarım-Mersin Teknopark (Technoscope) iş birliği içerisinde yürütülen InoSuit Programı, Toros Tarım AR-GE Merkezi tarafından koordine edilmektedir.

InoSuit Programı ile İhracatçı Birlikleri üyesi şirketlerde;

  • İnovasyon yönetimi yetkinliğinin sürdürülebilir şekilde arttırılması
  • İnovasyon yönetimi altyapısının oluşturulması ve güçlendirilmesi 
  • Kurumsal inovasyon sistemlerinin tasarlanması ve inovasyon projelerinin hayata geçmesi
amaçlanmaktadır.

Toros Ar-Ge Bültenlerine ulaşmak için tıklayın


İNOVATİF - TOROS İNOVASYON BÜLTEN YAYINLARIMIZ

DOSYA ADI Toros İnovasyon Bülteni - Sayı 1 DOSYA TİPİ
DOSYA ADI Toros İnovasyon Bülteni - Sayı 2 DOSYA TİPİ
DOSYA ADI Toros İnovasyon Bülteni - Sayı 3 DOSYA TİPİ
DOSYA ADI Toros İnovasyon Bülteni - Sayı 4 DOSYA TİPİ
DOSYA ADI Toros İnovasyon Bülteni - Sayı 5 DOSYA TİPİ
DOSYA ADI Toros İnovasyon Bülteni - Sayı 6 DOSYA TİPİ
DOSYA ADI Toros İnovasyon Bülteni - Sayı 7 DOSYA TİPİ
DOSYA ADI Toros İnovasyon Bülteni - Sayı 8 DOSYA TİPİ
DOSYA ADI Toros İnovasyon Bülteni - Sayı 9 DOSYA TİPİ
DOSYA ADI Toros İnovasyon Bülteni - Sayı 10 DOSYA TİPİ
DOSYA ADI Toros İnovasyon Bülteni - Sayı 11 DOSYA TİPİ
DOSYA ADI Toros İnovasyon Bülteni - Sayı 12 DOSYA TİPİ
DOSYA ADI Toros İnovasyon Bülteni - Sayı 13 DOSYA TİPİ
DOSYA ADI Toros İnovasyon Bülteni - Sayı 14 DOSYA TİPİ
DOSYA ADI Toros İnovasyon Bülteni - Sayı 15 DOSYA TİPİ
DOSYA ADI Toros İnovasyon Bülteni - Sayı 16 DOSYA TİPİ
DOSYA ADI Toros İnovasyon Bülteni - Sayı 17 DOSYA TİPİ
DOSYA ADI Toros İnovasyon Bülteni - Sayı 18 DOSYA TİPİ
DOSYA ADI Toros İnovasyon Bülteni - Sayı 19 DOSYA TİPİ
DOSYA ADI Toros İnovasyon Bülteni - Sayı 20 DOSYA TİPİ
DOSYA ADI Toros İnovasyon Bülteni - Sayı 21 DOSYA TİPİ
DOSYA ADI Toros İnovasyon Bülteni - Sayı 22 DOSYA TİPİ
DOSYA ADI Toros İnovasyon Bülteni - Sayı 23 DOSYA TİPİ
DOSYA ADI Toros İnovasyon Bülteni - Sayı 24 DOSYA TİPİ
DOSYA ADI Toros İnovasyon Bülteni - Sayı 25 DOSYA TİPİ
DOSYA ADI Toros İnovasyon Bülteni - Sayı 26 DOSYA TİPİ
DOSYA ADI Toros İnovasyon Bülteni - Sayı 27 DOSYA TİPİ
DOSYA ADI Toros İnovasyon Bülteni - Sayı 28 DOSYA TİPİ
DOSYA ADI Toros İnovasyon Bülteni - Sayı 29 DOSYA TİPİ
DOSYA ADI Toros İnovasyon Bülteni - Sayı 30 DOSYA TİPİ
DOSYA ADI Toros İnovasyon Bülteni - Sayı 31 DOSYA TİPİ
DOSYA ADI Toros İnovasyon Bülteni - Sayı 32 DOSYA TİPİ