Osman Cengiz BİRGİLİ / Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet İÇÖZ / Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Dr. M. Ercan KUMCU / Yönetim Kurulu Üyesi

Evren Rıfkı ÜNVER / Yönetim Kurulu Üyesi

Zeki Ziya SÖZEN / Yönetim Kurulu Üyesi