İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Her zaman alanında öncü ve en iyi olmayı hedefleyen Toros Tarım, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda da en yüksek standartları benimseyerek çalışanlarına en güvenli ortamı sağlamayı misyon edinir. Şirket; çalışanları, müşterileri ve içinde bulunduğu toplum için üretimden kullanıma kadar faaliyet gösterdiği tüm alanlarda iş güvenliğini, çevresel etkileri ve kalite standartlarını göz önünde bulundurur.

Toros Tarım, etkin bir Güvenlik Yönetim Sistemi yaklaşımı ve sürekli iyileştirme çalışmaları ile tüm kazaların ve meslek hastalıklarının önüne geçilebileceğine inanmaktadır. Sektördeki gelişmeleri küresel  bazda takip eder, yönetim sistemini uluslararası kabul edilmiş standartlara göre gözden geçirir ve geliştirerek değişen şartlara göre sürekli iyileşmeyi sağlar.

Toros Tarım, tüm çalışanları ve paydaşları için güvenli bir çalışma ortamı sağlamak, "0 Kaza" hedefine giden yolda "olmazsa olmazlarını" netleştirmek, çalışanlarını işyeri ve çalışma riskleri konusunda bilinçlendirmek ve bu doğrultuda risklerin erken tespiti ve proaktif yönetimi amacı ile Toros Tarım Hayat Kurtaran Kurallar Seti’ni (Olmazsa Olmaz 12) oluşturmuştur.

İnsana saygı prensibi önderliğinde, tüm çalışanlarının güvenliği ve sağlığını odak noktasına koyan Toros Tarım, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda farkındalık ve bilinci artırmak, olmazsa olmaz becerilerin ve yetkinliklerin tüm çalışanlarda oluşmasını sağlamak ve sürdürülebilir bir eğitim platformu oluşturmak amacı ile 2018 yılı sonunda ‘Toros İş Güvenliği Akademisi’ni (Toros Tarım Safety Academy) kurmuştur. Akademi çerçevesinde gerçekleştirdiği uygulamalı eğitim program setleriyle, entegre bir güvenlik yönetim sistemi oluşturmayı, çalışan katılımı yoluyla daha iyi ve sürdürülebilir iş güvenliği çıktıları sağlamayı  ve nihai olarak İş Güvenliğini, verimliliği ve üretimi destekleyen bir kurum kültürü haline getirmeyi hedeflemektedir.

Amaçlanan hedef ve sonuçlara ulaşabilmek için gerekli tüm bilgi ve kaynakların varlığını sağlamak, teknik ve mali imkânlardan faydalanmak için gereken aksiyonlar Üst Yönetim’in de desteği ile yerine getirilmektedir.

Toros Tarım, ekonomik, çevresel ve toplumsal sorumluluklarının bilinciyle ve benimsemiş olduğu “sürdürülebilir büyüme, operasyonel verimlilik ve sürekli gelişim ilkeleri’’ önderliğinde, faaliyet gösterdiği her yerde ve tüm alanlarda ‘Değer ve İnsan Odaklı’ sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için çalışmalarına devam etmektedir.