İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Sağlıklı  ve güvenli bir çalışma ortamı herkesin hakkıdır.

Her zaman alanında öncü ve en iyi olmayı hedefleyen Toros Tarım, iş sağlığı ve güvenliği konusunda da en yüksek standartları benimseyerek çalışanlarına en güvenli ortamı sağlamayı amaçlar. Şirket, çalışanları, müşterileri ve içinde bulunduğu toplum için üretimden kullanıma kadar faaliyetlerinin tamamında iş güvenliğini, çevresel etkileri ve kalite standartlarını göz önünde bulundurur.

İş sağlığı ve güvenliği, Toros Tarım’da yönetimce en üst düzeyde takip edilir. Şirket, işyerinde sıfır kaza prensibiyle çalışılmasını ilke olarak kabul ederken, tüm yaralanmaların, mesleki rahatsızlıkların, güvenlik ve çevre ihlallerinin önlenebilir olduğunu benimser. Üretim tesislerinde iş güvenliği yönetimi gereği yasalar ile belirlenmiş her türlü eğitim, risk analizleri ve acil durum planlarını düzenli olarak gerçekleştirir. Kaza veya ramak kala olaylarında gerekli incelemeleri yaparak, aynı durumun tekrarlanmaması için gereken önlem ve düzenlemeleri yerine getirir.

Toros Tarım, üyesi olduğu IFA’nın (International Fertilizer Assosiation) SEÇ prensiplerini benimsediği gibi, “İş Güvenliği El Kitabı”ndaki standartları  tüm tesis ve işyerlerinde uygulamaktadır. Tarımsal sanayi sektöründe ilk defa Toros Tarım’ın almaya hak kazandığı kalite, güvenlik ve çevre yönetim belgeleri, Toros’un bu alanlardaki performansını uluslararası standartlar doğrultusunda geliştirerek uyguladığını ve söz konusu alanlarda oluşabilecek riskleri sorumlulukla ele aldığını göstermektedir.