TOROS VE SOSYAL SORUMLULUK

Sektörünün en büyük kuruluşu olan Toros Tarım, kendisini sadece Türk çitçisine kaliteli girdiler sunmakla sorumlu hissetmemekte, aynı zamanda genel olarak Türk tarımının geliştirilmesine, tarım kesiminin yaşam standartlarının iyileştirilmesine ve faaliyet gösterdiği bölgelerdeki eğitim altyapısının iyileştirilmesine yönelik sosyal sorumluluk projeleri yürütmektedir.

Başarının sadece ticari başarılarla değil, toplumsal paylaşımlarla artacağına inanan Toros Tarım, kurulduğu günden bu yana çiftçilerin daha iyi tarım uygulamaları konusunda bilgilendirilmesini, dolayısıyla verimlilik ve refah seviyelerini artırmalarını hedeflemekte, bu amaçla eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarına öncelik vermektedir. Sahip olduğu bilgi birikimini çeşitli yayınlar, belgeseller ve televizyon programları yoluyla topluma aktarmakta, Tarım Bakanlığı ve üniversitelerle gerçekleştirdiği işbirlikleri yoluyla Türk tarımına destek vermektedir.

Çalışmaları sırasında Türkiye’deki tarım kesiminin sorunlarına da eğilen Toros Tarım, bu alanda çalışanların daha iyi şartlara kavuşturulması yönünde farklı projeleri desteklemektedir.

Her faaliyetinde kendini topluma karşı sorumlu hisseden Toros Tarım, sosyal sorumluluk anlayışını iş yapış modellerine ve sosyal paydaşlarına da yayarak, topluma değer katmayı öncelik olarak kabul etmektedir.