PROTECT & SUSTAİN

Ekonomik, çevresel ve toplumsal sorumluluklarımızın bilinciyle ve benimsediğimiz “sürdürülebilir büyüme, operasyonel mükemmellik ve sürekli gelişim ilkeleri önderliğinde, faaliyet gösterdiğimiz her yerde tüm paydaşlarımız için değer yaratmak” misyonumuz doğrultusunda çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

Bu doğrultuda yasal mevzuatın ötesinde, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG), Çevre, Ürün Güvenliği ve Emniyet (Security) konularında “Product Stewardship” inisiyatifine uyum kapsamında hammadde tedarikinden son kullanıcıya kadar olan tüm süreçlerimizde ürünlerimizin amacı dışında kötüye kullanılmasını engelleyerek güvenliğin sağlanması, çevresel etkiyi en aza indirerek ve verimli çalışma koşullarını oluşturarak sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde Uluslararası Gübre Birliği (IFA) tarafından oluşturulmuş “Protect & Sustain” sertifikasını Türkiye’de almaya hak kazanan ilk firma olmanın haklı gururunu taşıyoruz.

Misyonumuz doğrultusunda İSG, Çevre, Ürün Güvenliği ve Emniyet uygulamalarımızı gerçekleştirirken fabrika sınırlarımızın ötesinde, hammadde satın alımından tarlaya kadar olan tüm değer zincirindeki süreçlerimizi entegre bir bakış açısı ile yöneterek kaydıyla verimliliği artırmak, gıda ve ürün güvenliği sağlamak, çevresel etkiyi en aza indirip ve verimli çalışma koşullarını oluşturmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.