Toros Tarım Ar-Ge Merkezi’nin çalışmaları uluslararası dergilerde yayımlandı

Toros Tarım Ar-Ge Merkezi, yeni çalışmalarıyla literatüre katkı sağlamaya devam ediyor. Ar-Ge Merkezi’nin Yeşil Mutabakat konsepti çerçevesinde endüstriyel atıkların yönetimi, düşük karbon salınımı sağlayan gübreler, yeşil amonyak ve tarımda kullanılan fosfatlı gübrelere alternatif yeni nesil nano malzemelerin kullanımı konularında hazırladığı makaleler, çeşitli uluslararası dergiler yoluyla bilimsel çevrelerle paylaşıldı

Uygulanabilir ve uygun maliyetli yöntemlerin geliştirilmesi için sürdürülebilir atık yönetimine yönelik çeşitli yaklaşımların önemini ve bu kapsamda endüstriyel atıkların veya proses çıktısı yan ürünlerin değerlendirilmesini vurgulayan “A Review on ammono-carbonation reactions: Focusing on the Merseburg Process” başlıklı derleme makale Chemical Review and Letters dergisinde yayımlandı.
url: http://www.chemrevlett.com/article_146502.html
doi: 10.22034/CRL.2022.329067.1154

Bir diğer güncel araştırma alanı olan yeşil amonyak ise, kimyasal yapısında karbon içermemesi sebebiyle, başta gübre üretimi olmak üzere, deniz taşımacılığı ve enerji üretimi gibi alanlarda fosil türevli yakıtların yol açtığı karbon salınımının azaltılması bakımından önemli avantajlar içeriyor. Konuyu ele alan “The current situation in the use of ammonia as a sustainable energy spurce and its industrial potential” başlıklı derleme makale, Current Research in Green and Sustainable Chemistry dergisinde paylaşıldı.
url: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666086522000492?via%3Dihub
doi: https://doi.org/10.1016/j.crgsc.2022.100307

Nanomalzemelerin tarımda kullanımı, besin maddelerinin daha tutarlı emilimini ve kimyasal gübrelerin aşırı tüketimi nedeniyle gözlemlenen olumsuz çevresel etkilerin azaltılmasını sağlıyor. Hidroksiapatit nanopartiküller, tarımsal verimi artırması ve olumsuz çevresel etkileri minimize etmesi bakımından, fosfatlı gübre grubu için umut vadeden bir alternatif olma özelliği taşıyor. Hidroksiapatitin kullanımı ile fosfor alım verimini artırmaya yönelik inovatif teknolojilerin geliştirilmesine yönelik çalışmaların ele alındığı “A novel assessment strategy for nanotechnology in agriculture: Evaluation of nano-hydroxyapatite as an alternative phosphorus fertilizer” başlıklı derleme makale ise Chemistry in Industry dergisinde yayımlandı.
url: http://silverstripe.fkit.hr/kui/issue-archive/article/879
doi: https://doi.org/10.15255/KUI.2021.057