Tarımın belkemiği kadınlar

Tarım, kadınların en fazla istihdam edildiği alanlardan biri. TÜİK verilerine göre Türkiye’de kadın çalışanların yaklaşık üçte biri (%32,9) tarım sektöründe çalışıyor. Kırsal kesimde ise bu oran %94’e ulaşıyor. Yani, kırsal alanda çalışan kadınların büyük çoğunluğu tarımda istihdam ediliyor. Türkiye’de tarım sektörü, kadın ve erkeklerin hemen hemen eşit sayıda istihdam edildiği tek sektör.

Kadının tarımda sahip olduğu önem dünyada da çok farklı değil. Dünyada toplam gıdanın %50’sini kadınlar üretiyor.

Kadınlar ürün seçimi, yetiştirilmesi ve tohumun saklanıp korunması gibi konulardaki bilgileriyle, aynı zamanda tarımsal üretimin biriktirici, koruyucu ve geliştirici beyinleri. Çocukların ve hayvanların bakımını da üstlenen kadınlar, kimi zaman mevsimlik işçi olarak evlerinden uzakta çok zor koşullarda çalışıyorlar. 

Bununla birlikte, kalkınmanın olanaklarından yeterli pay alamayan kadınlar, yoksulluktan belki de dünyada en fazla etkilenen kesimi oluşturuyorlar. İşsizliğin yaygın, eğitim ve sağlık hizmetlerinin sınırlı ve dengesiz ülkelerde kadının toplum içindeki konumu ağır bir tablo sergiliyor. Eğitim düzeyinin ve toplumsal statünün düşüklüğü, örgütlenmenin sağlanamaması, sağlıklı çalışma koşullarının bulunmaması ve başta sosyal güvenlik olmak üzere çalışma yaşamı ile ilgili yasal mevzuattaki eksiklikler, kadın çiftçilerin en önemli sorunları arasında yer alıyor.

Kadına değer veren ve onu sosyal ve ekonomik hayatta layık olduğu daha yüksek bir noktaya çıkarmayı hedefleyen Toros Tarım, hem kadınlara özel projeler yoluyla onların istihdam olanaklarını artırmayı hedefliyor, hem de “Mevsimlik Tarım İşçileri ve Ailelerinin Sağlığının Geliştirilmesi Programı”nda olduğu gibi daha iyi şartlarda hayatlarını sürdürmelerine katkı sağlıyor.

Emeğiyle dünyamızı güzelleştiren tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyoruz.