Genel Kurul Toplantısına Davet

Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 11.02.2019 tarih ve T-339/3 sayılı kararına istinaden; Şirketimizin 45. Olağan Ortaklar Genel Kurul Toplantısı 20 Mart 2019 Çarşamba günü saat 12.15’de Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Tekfen Tower No: 209 K: 19-20 4. Levent 34394 İstanbul adresinde yapılacaktır.

Toplantı ile ilgili evraklar 28 Şubat 2019 tarihinden itibaren Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Tekfen Tower No: 209 K: 19-20 4. Levent 34394 İSTANBUL adresindeki Şirket Merkezinde tetkike sunulacaktır.

Sayın Hissedarlarımızın hisse senetlerini veya ilmühaberlerini Şirketimiz Merkezine ibraz ederek toplantıya katılabileceklerini, toplantıya katılmayacakların bir vekaletname ile yetkili kılacakları vekillerini toplantıda hazır bulundurabilecekleri saygı ile duyurulur.

Genel Kurul Toplantı Gündemi ve Ana Sözleşme Değişikliğine ilişkin tadil tasarısına aşağıdaki dokümandan ulaşılabilecektir.

Saygılarımızla,

Yönetim Kurulu Başkanlığı

Toros Tarım Çağrı