Dünyamız bize bir şeyler anlatmaya çalışıyor!

Biliyor muydunuz?

Toros Tarım olarak:

  • 2019 yılında toplam 212.000 MWh elektrik üretirken bunun %85’ini üretim tesislerimizde kullandığımızı,
  • Geri kalan 31.800 MWh enerjiyi ulusal elektrik şebekesine verdiğimizi,
  • Bu enerjinin, üretim proseslerinden kaynaklanan egzotermik reaksiyonlar sonucu oluşan buhar ile elde edildiğini,
  • Tamamen sürdürülebilir ve çevreci olan bu sistem sayesinde, herhangi bir sera gazı oluşturmadığımızı ve fosil yakıt kullanmadığımızı,
  • Oysa ki fosil yakıt kullanıldığında, 212.000 MWh’lık elektrik enerjisi üretmek için yaklaşık 113.950 ton kömür veya 19.924.000 m3 doğalgaz kullanımının gerektiğini biliyor muydunuz?

Yaşamsal kaynakları israf etmeye devam edersek, anlatacak bir şey kalmayacak. Kaynakları var gücümüzle koruyalım. Gelecek için, şimdiden…

5 Haziran Dünya Çevre Günü kutlu olsun.