Dünya Gübre Günü

13 Ekim Dünya Gübre Günü ve 16 Ekim Dünya Gıda Günü vesilesiyle, gübrenin yeterli gıdaya kavuşmamız açısından üstlendiği kritik rolü, sofralarımızın olmazsa olmazı ekmeğe saygı ile hatırlatmak istiyoruz.

Osmanlılar, ekmeğin yüksekliğini “nan-ı aziz” kelimesiyle ifade etmişler. Gerçekten de ekmeğin, hepimiz için kutsal bir anlamı var. Hayatımızın ta derinliklerine ulaşan bir bolluk ve varlık simgesi...

Türkiye’de günde 86 milyon, yılda 31,4 milyar ekmek tüketiyoruz. Ekmeğin ana hammaddesi ise buğday. Buğday aynı zamanda tarımın başlangıç noktası, Türk çiftçisinin de baş tacı. Son 5 yılın ortalamasına göre, ülkemizde 20,7 milyon ton buğday üretiliyor ve hemen tamamı yurt içinde tüketiliyor. Tahılın dünya beslenmesindeki rolü de çok farklı değil. FAO verilerine göre dünyada insanların tükettiği gıdaların %68’ini buğday, arpa, mısır, çeltik ve diğer tarla bitkileri oluşturuyor. Sebze ve meyvelerin payı %22, hayvansal gıdaların payı ise sadece %10.

Gıda güvenliği, gübrenin ya da diğer bir ifadeyle bitki besininin elinde...

Kabul etmemiz gereken düşündürücü bir gerçekle karşı karşıyayız. Dünya nüfusu, dolayısıyla doyurulacak insan sayısı hızla artıyor, buna karşın tarım alanları günden güne daralıyor. Bundan 12-14 bin yıl önce tarım ilk başladığında, dünyada kişi başına düşen ekilebilir alan büyüklüğü 150 dekardı. Bu alan 20. yüzyıla gelindiğinde 3 dekara gerilemişti; günümüzde ise sadece 1-1,5 dekarla yetinmek zorundayız.

Tarım alanlarının hızla azalması, insanoğlunun geleceği açısından çok ciddi bir tehdit. Mevcut alanları genişletmek pek mümkün olmadığına göre, yeterli gıdayı yetiştirmek için toprağı daha verimli kullanmak dışında bir seçeneğimiz yok. Aksi takdirde, 2050 yılında 9,8 milyara çıkacağı tahmin edilen dünya nüfusunu doyurmak mümkün olmayacak.

Sözünü ettiğimiz verim artışının anahtar kelimesi ise, gübre... Çünkü bitkiler de, aynen insanlar gibi besin maddelerine muhtaç. Gübre, sağladığı verim artışıyla halihazırda küresel gıda üretiminin %50’sine doğrudan katkı yapıyor. Sadece buğday için konuşacak olursak, yapılan araştırmalar, buğday veriminin %40 ila %65 oranında doğrudan bilinçli gübre kullanımına bağlı olduğunu gösteriyor.

Bu sebeple, Türkiye’nin en büyük gübre üreticisi olarak konuyu sadece bir iş olarak değil, aynı zamanda bir sorumluluk olarak görüyoruz. Çünkü şunu biliyoruz ki gübrenin kattığı verim olmadan, topraklarımız nüfusumuzun sadece yarısını doyurabilecek.

Bolluk ve bereketin sofranızdan eksik olmaması dileğiyle…

Gübrenin gıda güvenliğindeki rolüne dair broşürümüzü incelemek için tıklayın