Dünya Çiftçi Kadınlar Günü

Tarım, kadınların en fazla istihdam edildiği alanlardan biri. TÜİK verilerine göre Türkiye’de kadın çalışanların yaklaşık üçte biri (%32,9) tarım sektöründe çalışıyor. Kırsal kesimde ise bu oran %94’e ulaşıyor. Yani, kırsal alanda çalışan kadınların büyük çoğunluğu tarımda istihdam ediliyor. Türkiye’de tarım sektörü, kadın ve erkeklerin hemen hemen eşit sayıda istihdam edildiği tek sektör.

Kadının tarımda sahip olduğu önem dünyada da farklı değil. Dünyada toplam gıdanın %50’sini kadınlar üretiyor.

Kadınlar ürün seçimi, yetiştirilmesi ve tohumun saklanıp korunması gibi konulardaki bilgileriyle, aynı zamanda tarımsal üretimin biriktirici, koruyucu ve geliştirici beyinleri. Çocukların ve hayvanların bakımını üstlenen, kimi zaman da mevsimlik işçi olarak evlerinden uzakta zor koşullarda çalışanlar yine onlar…

Kadına değer veren ve onu sosyal ve ekonomik hayatta layık olduğu daha yüksek bir noktaya çıkarmayı hedefleyen Toros Tarım, hem kadınlara özel projeler yoluyla onların istihdam olanaklarını artırmayı hedefliyor, hem de destek verdiği sosyal sorumluluk projeleriyle onların daha iyi şartlarda hayatlarını sürdürmelerine katkı sağlıyor.

Emeğiyle dünyamızı güzelleştiren tüm kadınların 15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Günü’nü kutlarız.