1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlu olsun

Mustafa Kemal Atatürk için denizcilik, sadece bir ulaştırma konusu değil, ekonominin temel dayanaklarından biriydi. Ulu Önder, 1937 yılındaki bir söylevinde denizcilikte ilerlemeyi ulusal bir ülkü olarak şöyle tarif ediyordu:

“Denizcilik sadece ulaştırma işi değil, iktisadi iş olarak anlaşılacak ve tersaneler, gemiler, limanlar ve iskeleler inşa edilecek, deniz sporları kulüpleri kurulacak ve korunup geliştirilecektir. Çünkü, toprakların ucu deniz olan bir ulusun sınırını, halkının kudret ve yeteneğinin hududu çizer. En uygun coğrafi konumda ve üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye, endüstrisi, ticareti ve sporu ile en ileri bir denizci ulus yetiştirmek yeteneğindedir. Bu yetenekten yararlanmasını bilmeliyiz. Denizciliği Türk’ün büyük ulusal ülküsü olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız…”

Onun denizciliğe verdiği önem ve ekonomik bağımsızlık ilkesi doğrultusunda Osmanlı Devleti’nin yabancı ülke gemilerine tanıdığı kabotaj ayrıcalığı Lozan Barış Antlaşması’yla 1923 yılında kaldırıldı. 1 Temmuz 1926 yılında yürürlüğe giren 815 sayılı Kabotaj Kanunu ile de deniz ticareti hakkı yabancıların esaretinden kurtarılarak, sularımızdaki egemenliğimiz tüm dünyaya ilan edildi.

Torosport Ceyhan ve Torosport Samsun Terminallerimiz ile Türk denizciliğine hizmet veren Toros ailesi olarak 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı kutlar, tüm denizcilerimize kolaylıklar dileriz.