Üniversite iş birlikleriyle değer yaratmaya devam ediyoruz

Toros Tarım Ar-Ge Merkezi’nin TÜBİTAK 2244 Sanayi-Doktora Programı 2019 yılı çağrısı kapsamında Mersin Üniversitesi ile birlikte sunduğu proje önerisi desteklenmeye hak kazandı.

2017 yılında Türkiye’nin bitki besleme alanında ilk Ar-Ge merkezini hayata geçiren Toros Tarım, sürdürülebilir tarım vizyonu doğrultusunda tarımsal kalkınmayı destekleyecek projeler için üniversitelerle iş birliklerini geliştirmeye devam ediyor. Toros Tarım, üniversite-sanayi iş birlikleri ile temel bilimler ve mühendislik alanlarında genç araştırmacıların desteklenmesine de olanak sağlıyor.

Toros Tarım Ar-Ge Merkezi, özel sektör kuruluşlarının ihtiyaçları doğrultusunda yürütülecek çalışmalar için gerekli araştırmacıların istihdam edilmesini amaçlayan TÜBİTAK 2244 Sanayi-Doktora Programı’nın 2018 yılındaki ilk çağrısına 2 adet proje ile başvurmuş ve bu projelerle desteklenmeye hak kazanmıştı. Ankara Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nden Doç. Dr. Suna Ertunç ve Mersin Üniversitesi Kimya Bölümü’nden Prof. Dr. Hakan Arslan ile yürütülmekte olan doktora çalışmaları kapsamında tarım uygulamalarını geliştirecek yeni gübrelerin geliştirilmesi ve üretilmesi hedeflenirken, aynı zamanda sürdürülebilirliğin devamı için güncel bilimsel ve teknolojik gelişmeler takip edilerek şirket ve ülke çıkarlarına yönelik çalışmalar yürütülüyor.

TÜBİTAK 2244 Sanayi-Doktora Programı 2019 yılı çağrısında ise Türkiye çapında başvurulan 330 projeden sadece 188’i kabul edilirken, Toros Tarım Ar-Ge Merkezi’nin Mersin Üniversitesi ile birlikte sunduğu proje önerisi de desteklenmeye hak kazandı. Mersin Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Bahadır K. Körbahti ve Kimya Bölümü’nden Prof. Dr. Recep Özen ile birlikte yürütülecek proje %75 TÜBİTAK ve %25 Toros Tarım katkısı ile finanse edilecek. İş birliği kapsamında 3 doktora öğrencisi daha sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlardaki projelerde yer alacak.