Toros Tarım “Yalın” yolculuğa başladı

Toros Tarım, 30 Ocak 2017 tarihinde Samsun ve 1 Şubat 2017 tarihinde Mersin, Torba ve Ceyhan İşletmelerinde gerçekleştirilen “başlama vuruşu” etkinlikleriyle “Yalın Yönetim” yolculuğuna ilk adımını attı.

Yalın Yönetim felsefesi, bir sistemdeki tüm israfların azaltılarak, kaynakların daha fazla değer yaratmaya yönlendirildirilmesi için sürekli çaba gösterilmesi anlayışını içeriyor. Toros Tarım, bu felsefeyi tüm üretim sürecine uygulayarak, şirketin operasyonel süreçlerini iyileştirmenin yanı sıra israflardan arındırmayı ve yerine getirdiği her faaliyeti mükemmelleştirmeyi hedefliyor.

Yalın’ın en önemli bileşeni olan insana vurgu yapan “Sensiz Olmaz!” sloganıyla düzenlenen etkinliklerde, yöneticiler ve çalışanlar sembolik olarak Yalın Üretim topunun üzerine imzalarını atarak, süreci sahipleneceklerine dair taahhütlerini gösterdiler. Şirket üst yönetiminin yaptığı konuşmalarda, tüm şirket çalışanlarının katılımının ve süreci sahiplenmesinin önemine değinildi.

Süreç, bundan sonra teorik eğitimler ve pratik uygulamalarla önce çalışanların gelişimine, akabinde işin ve şirketin gelişimine katkıda bulunmaya yardımcı olacak şekilde devam edecek.

Yalın Düşünce nedir?

Yalın Düşünce’nin temel amacı, değerin ilk hammaddeden başlayarak, değer yaratma süreci boyunca hiç kesintisiz akıtılarak hızla nihai müşteriye ulaştırılmasıdır. Bunu başarabilmek için tüm değer zincirine bir bütünlük çerçevesinde bakmak, israfları yok etmek ve tüm faaliyetleri müşteri için mükemmel değer oluşturmak amacına yönlendirmek gerekir.

Yalın Düşünce’de israf, bilinen anlamının ötesinde ürün ya da hizmetin kullanıcısına herhangi bir fayda sunmayan, müşterinin fazladan bedel ödemeyi kabul etmeyeceği her şeydir. Tasarımdan sevkıyata tüm ürün/hizmet yaratma aşamalarındaki her türlü israfın (hatalar, aşırı üretim, stoklar, beklemeler, gereksiz işler, gereksiz hareketler, gereksiz taşımalar) yok edilmesi ile maliyetlerin düşürülmesi, müşteri memnuniyetinin artırılması, piyasa koşullarına uyum esnekliğinin kazanılması, nakit akışının hızlandırılması, dolayısıyla firma kârlılığının artırılması hedeflenir.

Yalın Düşünce uygulamalarıyla sistemdeki israflar sürekli olarak azaltılıp, kaynaklar daha fazla değer yaratmaya yönlendirildiğinde, sadece firmaların kârlılığı ve rekabet gücü artmaz, müşteriler de kendilerine daha uygun, daha kaliteli, daha ucuz ürün ve hizmetleri temin edebilirler. Bu zincir tüm sektörlere ve tüm faaliyet alanlarına yayıldığında toplumsal zenginliğin artmasına katkıda bulunur.