Toros Tarım, gelecek vizyonunu bayileri ile birlikte çiziyor

Toros Tarım’ın hem Türkiye tarım sektörünü, hem de gelecek vizyonunu bayilerinin bakış açısıyla değerlendirdiği Bayi Konsey Toplantıları devam ediyor. Bu yöndeki ilk toplantı, Toros Tarım bayileri ve şirketin satış ve pazarlama teşkilatının katılımıyla 2-3 Eylül 2016 tarihleri arasında; ikinci toplantı ise 14-15 Ocak 2017 tarihlerinde gerçekleştirildi.

Öncelikle sektörün trendlerini belirlemek amacıyla genel bir değerlendirmenin yapıldığı toplantılarda ürünler, lojistik, iş ilişkileri ve satış-pazarlama faaliyetleri gibi konularda da bayilerle karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Bayilerin aktif olarak katılarak görüş bildirdiği beyin fırtınalarında ortak akılla üretilen konular, Toros Tarım’ın gelecek vizyonunun çizilmesine önemli katkı sağlayacak. Bayilerden alınan geri bildirim ve önerilerin değerlendirilmesiyle elde edilecek sonuçlar, sonraki Bayi Konsey Toplantıları’nda bayilerle paylaşılacak.