Toros Tarım Ar-Ge Merkezi, Sürdürülebilirlik İçin Biyoteknoloji Çözümleri Kongresi’nde

Gebze Teknik Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen “1. Uluslararası Sürdürülebilirlik için Biyoteknoloji Çözümleri Kongresi” 7-10 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleşti. Toros Tarım Ar-Ge Merkezi’nden Ali Yetgin ve Şeyma Akbay da poster sunumuyla kongreye katılım sağladı.
 
Gebze Teknik Üniversitesi ile Pakistan Muhammad Nawaz Shareef (MNS) Tarım Üniversitesi iş birliğinde 7-10 Mayıs tarihlerinde düzenlenen 1. Uluslararası Sürdürülebilirlik İçin Biyoteknoloji Çözümleri Kongresi’ne 9 ülkeden 300 akademisyen, araştırmacı, sivil toplum kuruluşu temsilcisi, endüstri lideri ve sektör temsilcileri katıldı. Biyoteknolojinin sürdürülebilirlik üzerindeki etkilerinin tartışıldığı kongre süresince sağlık, endüstriyel ve tarımsal biyoteknoloji ile biyomalzemeler, iklim değişikliği, çevre dostu tarım uygulamaları, yenilikçi tarım teknolojileri, biyoteknolojide yapay zekâ ve dijitalleşme konuları ele alınarak sorunlar için çözüm yolları arandı.

Toros Tarım Ar-Ge Merkezi’nden Ar-Ge Uzmanı Ali Yetgin ile Şeyma Akbay da “Understanding the Microbial Degradation Pathways of Urea Aldehyde Fertilizers” başlıklı poster sunumuyla kongreye katkı sağladı. Yetgin ve Akbay, katılımcılarla deneyimleri paylaşmak, bilgi alışverişinde bulunmak ve sektördeki yenilikleri takip etmek açısından son derece verimli geçen kongre süresince üre aldehit gübrelerinin mikrobiyal bozunma yolları ve bu bilgileri sürdürülebilir tarım uygulamalarında kullanma konusundaki araştırmalarını paylaştı.

Toros Tarım Ar-Ge Merkezi, sürdürülebilirlik ve biyoteknoloji alanındaki çalışmalarını daha da ileriye taşıyarak, çevre ve toplum için değer yaratmayı en öncelikli konulardan biri olarak ele alıyor. Etkinlik programı hakkında daha fazla bilgi için kongre resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.