TAYSEB, Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılında Serbest Bölgeler Çalıştayı’na katıldı

Toros Tarım’ın bağlı ortaklıklarından TAYSEB (Toros Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A.Ş.) yönetimi, serbest bölgelerin önümüzdeki dönemde Türkiye’nin ekonomisindeki rolünü ve stratejik vizyonunu belirlemek için Antalya’da düzenlenen “Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılında Serbest Bölgeler Çalıştayı”na katıldı.

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye’deki 19 serbest bölgenin üyeliği ile kurulan SEBKİDER ortaklığında Antalya’da 16-18 Şubat tarihleri arasında “Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılında Serbest Bölgeler Çalıştayı” düzenlendi. Serbest bölgelerin önümüzdeki dönemde Türkiye’nin ekonomisindeki rolünü ve stratejik vizyonunu belirlemek için düzenlenen çalıştaya Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Serbest Bölgeler Genel Müdürü Emel Emirlioğlu, SEBKİDER Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Kılınç, bürokratlar ve 19 serbest bölgenin yöneticileri katıldı. Çalıştayda TAYSEB’i Yönetim Kurulu Başkan Vekili Aydın Erdemir, İşletme Müdürü Yusuf Dinçsoy ve Operasyon ve Müşteri İlişkiler Şefi Pınar E. Oğuzalp temsil etti.

Çalıştayda, 2023 yılında 100 bine varan istihdam sağlayan ve 13 milyar dolara yakın ihracat gerçekleştirilen serbest bölgelerin ekonomik açıdan önemi vurgulandı. Çalıştay süresince oluşturulan ortak çalışma gruplarında serbest bölgelerin katma değeri yüksek yatırımları çekebilmek için stratejiler oluşturulması, dijitalleşme, yeşil enerji, iş yapma ortamının iyileştirilmesi, yatırım teşviklerinin artırılması, dış ticaretin kolaylaştırılması ve insan kaynaklarının geliştirilmesi gibi konularda daha verimli politikaların geliştirilmesi için çözüm odaklı yaklaşımlar tartışmaya açıldı.