Gübre sektörünün çatı örgütü IFA’da Toros’a yeni bir görev

Toros Tarım, Uluslararası Gübre Sanayi Birliği (IFA) bünyesinde yeni oluşturulan Sürdürülebilirlik Komitesi’nin Stratejik Danışmanlık Ekibi’ne davet edildi. Küresel gıda güvenliğinin sağlanmasında önemli bir rol üstlenen gübre endüstrisinin sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda atacağı adımlara rehberlik yapması hedeflenen Sürdürülebilirlik Komitesi’nde Toros Tarım’ı Kurumsal Sürdürülebilirlik, Risk ve Yönetişim Direktörü Burcu Türkeş temsil etmeyi sürdürecek.

Toros Tarım, aktif üyelerinden biri olduğu Uluslararası Gübre Sanayi Birliği’nde (IFA) önemli görevler almayı sürdürüyor. 69 ülkeden 500’e yakın üyesiyle küresel gübre sanayisini temsil eden en önemli sektörel kuruluş olan IFA, gübre endüstrisinin sürdürülebilir bir sektör olarak geleceğinin planlanmasında da etkin bir rol oynuyor. Kuruluş ile Toros Tarım arasında geçmişe uzanan köklü bir ilişki bulunuyor. Toros Tarım’ın eski Yönetim Kurulu Başkanlarından Erhan Öner 1993-1995 yılları arasında, Esin Mete ise 2013-2014 yılları arasında IFA’nın başkanlık görevini üstlenmişti.

2019 yılından bu yana Toros Tarım’ı IFA’da Sürdürülebilirlik, Risk ve Yönetişim Direktörü Burcu Türkeş başarıyla temsil ediyor. Burcu Türkeş, IFA bünyesindeki Teknik ve Sağlık, Emniyet, Çevre Komitesi Stratejik Danışmanlık Ekibi’nin (SAT) yanı sıra Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu’nda da görev alıyor.

IFA’nın son Yönetim Kurulu’nda, sürdürülebilirlik ve paydaş iletişimi ile ilgili stratejik öncelikleri daha etkin bir şekilde yerine getirmek için Birliğin organizasyon yapısında bir düzenleme yapıldı. Bu kapsamda, Burcu Türkeş’in de görev yaptığı Teknik ve Sağlık, Emniyet, Çevre Komitesi ile Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu’nun tek bir çatı altında birleştirilmesine karar verildi. Bu gelişme paralelinde Toros Tarım da yeni kurulan Sürdürülebilirlik Komitesi’nin Stratejik Danışmanlık Ekibi’ne davet edildi. Daha önce olduğu gibi yeni yapılanmada da Toros Tarım’ı, Kurumsal Sürdürülebilirlik, Risk ve Yönetişim Direktörü Burcu Türkeş temsil edecek. 

Konu hakkında konuşan Burcu Türkeş, Toros’ta göreve başladığı ilk günden beri dirsek dirseğe çalıştığı IFA’da bir kez daha önemli bir karar kurulunda görev almaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Bu komitede bulunmanın hem Toros’un hem de Türk gübre sektörünün uluslararası temsiliyeti açısından önemli olduğunu söyleyen Türkeş, aynı zamanda global gübre sektöründeki trendleri takip edebilmek açısından da bu görevin çok yararlı olacağına inandığını sözlerine ekledi.

Bu yeni çatı komite ile IFA, küresel gıda güvenliği açısından hayati önem taşıyan gübre endüstrisinin bir yandan “Açlık ve Yetersiz Beslenmeye Son” küresel hedefine giden ortak çözümlere odaklanırken, aynı zamanda sürdürülebilir tarım uygulamaları ile  çevrenin korunması, kuraklık ve biyoçeşitlilik kaybının önlenmesinde de etkin bir rol üstlenmesini hedefliyor. Yeni oluşum, sektöre sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda ortak akıl ile yön verirken, gübre üreticilerinin sürdürülebilir bir gelecek için atacakları adımlar ve iyi uygulama örnekleri konusunda da onlara rehberlik edecek.