Kimyasal Gübreler Zararlı Mı? (Çukurova-GAP)

Dünya üzerinde yaklaşık 1 milyar insanın açlıkla mücadele ettiğini hatırlatan Doç. Dr. Erenoğlu doğru ve dengeli bir biçimde uygulanması koşuluyla, kimyasal gübrelerin sadece verim artışı üzerinde bir olumlu etkisinin değil, toprakları iyileştirici ve sera gazlarını azaltıcı etkilerinin de olacağını söyledi. 

Kimyasal Gübreler Zararlı Mı?