Özel Gübreler

Özel Gübreler

Tüm canlılar gibi bitkiler de  büyümeleri, gelişmeleri ve diğer canlıların ihtiyaç duyduğu ürünleri üretebilmeleri için gelişme ortamları olan toprak ve atmosferden bazı maddeleri almak zorundadırlar.  

Zamanla fakirleşen veya bünyesinde gerekli bitki besin maddelerini yeterince içermeyen topraklarda, bitkilerin gelişme için gerek duyduğu bitki besin maddeleri tam karşılanamadığından, eksik olan bitki besin maddeleri gübrelemeyle toprağa kazandırılır.

Özel Gübreler,  suda tamamen çözünen özellikleri ile tıkanıklıklara yol açmayıp modern sulama sistemlerinin tam verimlilikle kullanılmasını sağlayan; topraktan veya yapraktan uygulama yoluyla bitki besinlerini toprağa kazandırarak, yüksek verim ve kalitede ürün hasadı  elde etmek üzere  geliştirilip çeşitlendirilmiş gübrelerimizdir.

Özel Gübre Broşürlerine buradan ulaşabilirsiniz.

Magnezyum Sülfat

Magnezyum sülfat gübresi (MgSO4 7H2O) bitkilerdeki magnezyum eksikliğiniz gidermeye uygun, suda tamamen eriyebilen saf ve kristal bir gübredir. 

Bünyesinde % 15 MgO ve % 28 SO3 içerir. Suda kolaylıkla eridiği için yapraktan uygulama ve damla sulama ile uygulamaya uygundur. Magnezyum sülfatın fiziksel ve kimyasal özellikleri şu şekildedir.

Magnezyum Sülfat Ürün Tescil Belgesi
Magnezyum Sülfat Ürün Broşürü
Magnezyum Sülfat

Innofert

İnnofert NPK serisi son teknoloji ile üretilmiş hammaddelerin homojen olarak karışımından üretilmektedir.

İnnofert NPK serisinde yer alan 6 farklı formulasyon ile her yetiştiricilik türünün ideal ve gerekli besleme ihtiyacını karşılayacak şekilde formüle edilmiştir.

Innofert 15-30-15 TE Ürün Tescil Belgesi
Innofert 16-8-24 (2MgO) TE Ürün Tescil Belgesi
Innofert 16-6-31 (2MgO) TE Ürün Tescil Belgesi
Innofert 18-18-18 TE Ürün Tescil Belgesi
Innofert 20-10-20 TE Ürün Tescil Belgesi
Innofert 20-20-20 TE Ürün Tescil Belgesi

Innofert


Maxitor

Maxitor NPK serisi son teknoloji ile üretilmiş hammaddelerin homojen olarak karışımından üretilmektedir.

Maxitor NPK serisinde yer alan 3 farklı formulasyon ile farklı yetiştiricilik türlerinin ideal ve gerekli besleme ihtiyacını karşılayacak şekilde formüle edilmiştir.

MAXITOR 15-30-15+TE Ürün Tescil Belgesi

MAXITOR 16-6-31+(2MgO)+TE Ürün Tescil belgesi

MAXITOR 16-8-24(2MgO)TE Ürün Tescil Belgesi

MAXITOR 18-18-18+TE Ürün Tescil Belgesi

MAXITOR 20-10-20+TE Ürün Tescil Belgesi

MAXITOR 20-20-20+TE Ürün Tescil Belgesi

MAXITOR 10-0-40+(2MgO) Ürün Tescil Belgesi

MAXITOR 16-8-24+(2MgO)+TE Ürün Tescil Belgesi

MAXITOR 18-18-18+TE Ürün Tescil Belgesi

MAXITOR 20-10-20+TE Ürün Tescil Belgesi

MAXITOR MAP 12-61-0 Ürün Tescil Belgesi

MAXITOR MKP 0-52-34 Ürün Tescil Belgesi

Maxitor


Torosol

Torosol NPK serisi son teknoloji ile üretilmiş hammaddelerin homojen olarak karışımından üretilmektedir. 

Torosol NPK serisinde yer alan 6 farklı formulasyon ile her yetiştiricilik türünün ideal ve gerekli besleme ihtiyacını karşılayacak şekilde formüle edilmiştir.

Torosol 15-30-15 TE Ürün Tescil Belgesi
Torosol 16-6-31 (2MgO) TE Ürün Tescil Belgesi
Torosol 16-8-24 (2MgO) TE Ürün Tescil Belgesi
Torosol 18-18-18 TE Ürün Tescil Belgesi
Torosol 20-10-20 TE Ürün Tescil Belgesi
Torosol 20-20-20 TE Ürün Tescil Belgesi

Torosol 0-40-40 Ürün Tescil Belgesi

Torosol 25-5-5 Ürün Tescil Belgesi

Torosol


Üre Fosfat

Üre Fosfat gübresi (H3PO4CO(NH2)2) bitkilerdeki fosfor eksikliğini gidermeye uygun, suda tamamen eriyebilen saf ve kristal bir gübredir. 

Bünyesinde % 17,5 Üre (NH2) ve % 44 fosfor (H3PO4) içerir. Suda kolaylıkla eridiği için damla sulama ile uygulamaya uygundur. Üre fosfatın fiziksel ve kimyasal özellikleri şu şekildedir.

Üre Fosfat Ürün Broşürü
Üre Fosfat Ürün Tescil Belgesi

Üre Fosfat


Soilmaster

Soilmaster NPK serisi son teknoloji ile üretilmiş hammaddelerin homojen olarak karışımından üretilmektedir. 

Soilmaster NPK serisinde yer alan 7 farklı formulasyon ile her yetiştiricilik türünün ideal ve gerekli besleme ihtiyacını karşılayacak şekilde formüle edilmiştir. Azot ve potasyum ile birlikte magnezyum içeriği ile bitkilerde verim artışına yardımcı olur. Meyve oluşumundan sonra hasada kadar kullanılabilir. Potasyum içeriğinin yüksek olmasından dolayı meyve içini doldurur ve meyve kalitesini artırır. 

Soilmaster 15-30-15 TE Ürün Tescil Belgesi
Soilmaster 16-6-31 (2MgO) TE Ürün Tescil Belgesi
Soilmaster 16-8-24(2MgO)TE Ürün Tescil Belgesi
Soilmaster 20-20-20 TE Ürün Tescil Belgesi
Soilmaster 20-10-20 TE Ürün Tescil Belgesi
Soilmaster 18-18-18 TE Ürün Tescil Belgesi

Soilmaster 10-0-40+(2MgO) Ürün Tescil Belgesi

Soilmaster


Solupotasse

Solupotasse (0-0-50 + 18 S) suda tamamen eriyen, potasyum sülfat formunda bir gübredir.

Formülü K2SO4’tür. Bünyesinde %50 K2O’ya eşdeğer potasyum ve %18 S (%54 SO4) bulunur.

Solupotasse

Potasyum Sülfat (SOLUPOTASSE) Ürün Tescil Belgesi


MAP (Mono Amonyum Fosfat)

MAP (12-61-0) suda tamamen eriyen bir gübredir. Formülü NH4H2PO4 - %12 N (azot) + %61 P2O5 (fosfor) şeklindedir.

Fosfat kaynağı gübreler arasında en yüksek oranda fosfat içeren gübre türüdür. İçeriğindeki düşük azot miktarı sayesinde, bitkilere istenen oranda fosfor sağlamanın en uygun yoludur. Klor, sodyum ve ağır metaller gibi, bitkilere zarar verebilecek herhangi bir madde içermediğinden, tüm ürünlerde güvenli bir şekilde kullanılabilir. MAP gübresindeki azotun tamamı amonyak azotu olduğundan, bu elementin bitkilere kontrollü olarak ulaşması sağlanır.

MAP (Mono Amonyum Fosfat) Ürün Tescil Belgesi
MAP (Mono Amonyum Fosfat)

MKP (Mono Potasyum Fosfat)

MKP (0-52-34) suda tamamen eriyen gübreler arasında en yüksek miktarda ana element içeren gübre çeşididir. 

Formülü KH2PO4’tür. İçeriğinde azot bulunmaması nedeniyle, yoğun gübre kullanımı gerektiren yoğun (entansif) tarım uygulamalarına son derece uygundur. MKP gübresi, özellikle azot verilmesinden kaçınılan dönemlerde, bitkiler için en uygun potasyum ve fosfor kaynağıdır. Diğer dönemlerde ise verilmek istenen azot biçiminin (amonyum, nitrat veya üre azotu gibi) serbestçe uygulanabilmesini sağlaması açısından tercih edilen bir gübre çeşididir.

MKP (Mono Potasyum Fosfat) Ürün Tescil Belgesi
MKP (Mono Potasyum Fosfat)

Potasyum Klorür

Etkili madde miktarı olarak, en yüksek Potasyum içeren gübredir. Bitkilerde fotosentezi arttırır ve yüksek verim alınmasını sağlar.

Yaprağı yenen sebzelerde nitrat birikimini azaltır. Suda hızlı ve kolay erir. Bitkilerin soğuk ve kuraklığa karşı dayanıklılığını arttırır. Topraksız tarımda kullanıma uygundur.

Potasyum Klorür Ürün Tescil Belgesi


Toros Special K+S

Kuraklık, tuzluluk ve soğuklara karşı dayanıklılık sağlar. Meyve ağırlığını arttırır. Yüksek aroma ve lezzet oluşumu sağlar.

Topraksız tarıma uygundur. Düşük pH değerine sahiptir. Toprak pH'sı üzerine olumlu etki sağlayarak mikro elementlerin alımını arttırır. 

Toros Special K+S Ürün Tescil Belgesi


TOROSERA

Klorozu kısa sürede düzeltir. Yapraktan uygulanma ile etkin sonuçlar alınır.Bitkinin her dönemine uygun formulasyonlarıyla sağlıklı bir gelişme sağlar.

Düşük pH değerine sahiptir. Yüksek kalite ve fazla ürün alınmasını sağlar. Bitki besin elementleri dengeli ve kolay alınabilir formdadır. Yüksek kalitede hammadde içeriğine sahiptir.

TOROSERA 15-30-15+TE Ürün Tescil Belgesi

TOROSERA 16-6-31+(2MgO)+TE Ürün Tescil Belgesi

TOROSERA 16-8-24(2MgO)TE Ürün Tescil Belgesi

TOROSERA 18-18-18+TE Ürün Tescil Belgesi

TOROSERA 20-10-20+TE Ürün Tescil Belgesi

TOROSERA 20-20-20+TE Ürün Tescil Belgesi


Smart N 21

Smart N 21 Zengin azot içerikli bir gübre formülasyonu olup, bitkilerin azot ihtiyacının yüksek seviyede olduğu vejetasyonun her döneminde uygulanması tavsiye edilir. Bileşiminde, % 21 oranında Amonyum (NH4-N) azotu, Amonyum (NH4-N) azotunun tamamı DMPP ile inhibe edilerek üretilmiş özel bir bitki besleme ürünüdür.

Smart N 21 Ürün Tescil Belgesi

Smart N 21 Ürün Broşürü

Smart N 21


Acti Ferro

ActiMicro; bitkiler tarafından kolayca alınabilir ve tamamı kullanılabilir. Bitkileri iz element noksanlığına karşı koruyucu ve tedavi edici etkiye sahiptir. Mikrogranül bir yapıya sahip olup halinde olup, tozumaz ve suda kolayca erir. Klor içermez. İz element noksanlığından dolayı meydana gelen besin noksanlıklarının oluşmasını önler ya da oluşmuşsa tedavi eder. Doğrudan toprağa suda çözünmüş olarak verilebildiği gibi, salma sulama, enjeksiyon ve damla-sulama sistemleriyle, yapraktan gübreleme ile de uygulanabilir.

Acti Ferro Ürün Broşürü

Acti Ferro

Acti Ferro Ürün Tescil Belgesi


Acti Zinc

ActiZinc içeriğindeki çinko tamamen EDTA ile şelatlanmıştır. Bitkiler tarafından kolayca alınabilir ve tamamı kullanılabilir formdadır. Çinko eksikliğinden meydana gelen bodurlaşma ve rozetleşmeyi önler. Yeni oluşan yaprak ve çiçek gözlerinin gelişmesini sağlar. Bitki büyümesini teşvik eder. Şelat yapısı nedeniyle bitkiye hızla nufuz eder.

Bu ve benzeri topraklarda çinko düşük miktarlarda bulunur. Aynı zamanda çok yağış alıp yıkanan asit karakterli topraklarda da çinko noksanlığı görülmektedir. Bitkilerin çinko ihtiyaçları çok düşük olmasına rağmen çinko noksanlıklarına sıkça rastlanmaktadır.

Acti Zinc Ürün Broşürü

Acti Zinc

Acti Zinc Ürün Tescil Belgesi


Acti Micro

ActiMicro; bitkiler tarafından kolayca alınabilir ve tamamı kullanılabilir. Bitkileri iz element noksanlığına karşı koruyucu ve tedavi edici etkiye sahiptir. Mikrogranül bir yapıya sahip olup halinde olup, tozumaz ve suda kolayca erir. Klor içermez. İz element noksanlığından dolayı meydana gelen besin noksanlıklarının oluşmasını önler ya da oluşmuşsa tedavi eder.

Acti Micro Ürün Broşürü

Acti Micro

Acti Micro Ürün Tescil Belgesi


Süper Kalsiyum Nitrat

Süper Kalsiyum Nitrat, beyaz renkli pul tanecik yapısında, üç besinli, suda çok kolay çözünen ve bitki tarafından hemen alınabilen bir gübredir.

Bünyesinde %15,0 azot (N), %27,0 kalsiyum oksit (CaO) ve %0,2 çinko (Zn) bulundurur. Nitrat biçiminde bulunan azotun %14,4’ü nitrat azotu (NO3 – N) ve %0,6’sı amonyum azotu (NH4 – N) formundadır. Suda tamamen çözünen kalsiyum oksidin (CaO) ise %19 kalsiyum (Ca) halinde ihtiva eder. Nitrat azotu ve suda tamamı çözünür kalsiyum bileşimi başka gübrelerde bulunmayan birçok kazanım sağlar.

Süper Kalsiyum Nitrat

Süper Kalsiyum Nitrat Ürün Tescil Belgesi


Düşük Biüreli Üre

Düşük biüreli üre (%46 N) suda tamamen eriyen, bitkilerde azot eksikliğini gidermeye uygun olan bir gübredir.

Formülü (CO(NH2)2)’ dir. Bünyesinde %46 üre azotu ihtiva etmektedir. Suda kolaylıkla eridiği için, yapraktan ve damla sulama ile uygulamaya uygundur. Düşük biüreli üre gübresinin fiziksel ve kimyasal özellikleri şu şekildedir.

Düşük Biüreli Üre

Düşük Biüreli Üre Ürün Tescil Belgesi


K-Leaf

K-Leaf (0-0-52 + 18 S) suda tamamen eriyen, bitkilerde potasyum eksikliğini gidermeye uygun, potasyum sülfat formunda bir gübredir.

Formülü K2SO4’ dür. Bünyesinde %52 potasyum (K2O) ve %18 kükürt (S) (%56 SO4) ihtiva etmektedir. Suda kolaylıkla eridiği için, yapraktan ve damla sulama ile uygulamaya uygundur. K_Leaf’ in fiziksel ve kimyasal özellikleri şu şekildedir.

KLeaf

K-Leaf Ürün Tescil Belgesi


Potasyum Nitrat Low Ph

Sulama suyunda eritildiği zaman sulama – suyunun pH değerini azalttığı için ve suda çok hızlı ve tamamen eridiği için çok tercih edilen bir potasyum nitrat tipidir. 

Potasyum Nitrat Low Ph Ürün Tescil Belgesi

Potasyum Nitrat Low Ph


Magnezyum Nitrat

Toros magnezyum nitrat gübresi (Magnezyum Nitrat - Mg (NO3)2.6H2O) bitkilerdeki magnezyum eksikliğini gidermeye çok uygun, suda tamamen eriyebilen, saf ve kristal biçiminde bir gübredir.

 Bünyesinde %15.4 MgO (%9.5 Mg) ve %10.8  nitrat azotu içerir. Nitrat, bitkilerde magnezyum alımını kolaylaştırdığı için Toros magnezyum nitrat iyi bir magnezyum taşıyıcısıdır. Suda kolaylıkla eridiğinden, yapraktan uygulamalar ve besin eriyikleri için uygundur. Yapraktan uygulanan birçok maddeyle birlikte verilebilir.

Magnezyum Nitrat Ürün Tescil Belgesi

Magnezyum Nitrat


Kalsiyum Nitrat

Kalsiyum Nitrat, beyaz renkli tanecik yapısında, iki besinli, suda çok kolay çözünen ve bitki tarafından hemen alınabilen bir gübredir.

Bünyesinde %15,5 azot (N) ve %26,5 kalsiyum oksit (CaO) bulundurur. Nitrat biçiminde bulunan azotun %14’ü nitrat azotu (NO3 – N) ve %15’i amonyum azotu (NH4 – N) formundadır. Suda tamamen çözünen kalsiyum oksiti (CaO) ise %19 kalsiyum (Ca) halinde ihtiva eder. Nitrat azotu ve suda tamamı çözünür kalsiyum bileşimi başka gübrelerde bulunmayan birçok kazanım sağlar.

Kalsiyum Nitrat

GreenFeed

GreenFeed NPK serisi son teknoloji ile üretilmiş hammaddelerin homojen olarak karışımından üretilmektedir. GreenFeed NPK serisinde yer alan 5 farklı formulasyon, her yetiştiricilik türünün ideal ve gerekli besleme ihtiyacını karşılayacak şekilde formüle edilmiştir.

GreenFeed


NutriActive

NutriActive NPK serisi son teknoloji ile üretilmiş hammaddelerin homojen olarak karışımından üretilmektedir. NutriActive NPK serisinde yer alan 5 farklı formulasyon, her yetiştiricilik türünün ideal ve gerekli besleme ihtiyacını karşılayacak şekilde formüle edilmiştir.

NutriActive


Potasyum Nitrat Pril

Potasyum Nitrat (13-0-46) bitkiler için çok önemli iki besin maddesini taşıyan, verim ve kalite artırıcı bir gübre çeşididir.

Bitkiler tarafından tercih edilen %13 azot (N) ve %46 potasyum (K2O) ihtiva eder. İçerdiği bütün azot, nitrat (NO3) biçimindedir ve bitkiler tarafından hemen alınabilir. Nitrat (–) elektrik yüklü olduğu için diğer besin maddelerinin de (K+, Ca++, Mg++) alımını teşvik eder. Gübrelerin harmanlanmasında ve sıvı gübre hazırlanmasında en iyi karışım gübresidir.

Potasyum Nitrat Pril

Potasyum Nitrat Pril Ürün Tescil Belgesi


Potasyum Nitrat Kristal

Potasyum Nitrat gübresi suda tamamen ve kolay eriyen bir gübredir. 

Potasyum Nitrat Kristal Ürün Tescil Belgesi

Potasyum Nitrat Kristal


Toros CALMAG

Kalsiyum ve Magnezyum elementlerini bitkinin kolayca alabileceği formda bir arada bulundurur. Aynı zamanda nitrat formunda azot içeriğine sahiptir. İçeriğindeki Kalsiyum ve Magnezyum; Amonyum fosfat ve Fosfat kaynaklı alımı engelleyen olumsuzluklardan etkilenmez. Damla sulama ve yapraktan uygulamaya uygundur.

Toros CALMAG