BİTKİ BESLEME

Tüm canlılar gibi bitkiler de büyümeleri, gelişmeleri ve diğer canlıların ihtiyaç duyduğu ürünleri üretebilmeleri için gelişme ortamlarından (toprak ve atmosfer) bazı maddeleri almak mecburiyetindedirler. Bitkilerin gelişme ortamlarından aldıkları maddelere bitki besin maddesi adı verilir. 

Bitki besin maddelerinin gelişme ortamından alınma mekanizması, bitki bünyesinde taşınması, güneş enerjisi, havanın karbondioksiti ve topraktan alınan su ile birlikte bitki bünyesinde oluşan bir seri metabolizma olayları sonucunda ürünün meydana gelmesini inceleyen bilim dalı bitki beslemedir. Önemli olan bitkilerin dengeli beslenmesi, yüksek ve kaliteli ürün vermesidir.

Bitki besleme ürünlerimize ait resim ve özet bilgilere sayfalarımızdan ulaşabilirsiniz. Resim ve bilgiler genel tanıtım amaçlıdır. Ürünlerimizin şekil ve renklerinde farklılık olabilir ancak içerdikleri bitki besin maddeleri standartlara uygun ve tescillidir.