Fasulye Yetiştiriciliğinde Gübreleme

Taze ve kuru fasulye yetiştiriciliği ülkemiz iklim şartları itibariyle tüm bölgelerimizde yapılmaktadır. Taze fasulye sonbahar - ilkbahar yetiştiriciliği şeklinde yapılırken, kuru fasulye yaz yetiştiriciliği şeklinde yapılmaktadır.

Havuç Yetiştiriciliğinde Gübreleme

Serin iklim ve uzun gün bitkisi olan havuç ülkemizin Burdur, Denizli, Hatay, Konya ve Ankara (Beypazarı) yörelerinde yetiştirilmektedir. Derin yapılı, hafif ve orta bünyeli (kumlu, kumlu tın ve tın) topraklarda iyi gelişir.

Patlıcan Yetiştiriciliğinde Gübreleme

Ülkemizde patlıcan yetiştiriciliği en çok Akdeniz ve Ege Bölgelerinin yanında Samsun ilinde yapılmaktadır. Toplam 250 bin dekarlık üretimin %40 kadarı örtü altında (tünel-sera) ve %60'ı açıkta yetiştiricilik şeklinde yapılır.

Cevizde Dengeli Gübreleme

Son yıllarda ülkemizin her bölgesinde geniş çaplı ceviz bahçesi kurulmaya başlamıştır. Ceviz ağaçlarının diğer meyve ağaçlarına oranla daha uzun ömürlü olması nedeniyle ceviz bahçesi tesis etmeden önce aşağıda belirtilen hususların göz önünde bulundurmak gerekir.

Kavun - Karpuzda Dengeli Gübreleme

Kavun ve karpuz hafif bünyeli kumlu tın ve milli tın topraklarda iyi gelişir. Toprağın su tutma kapasitesinin artması için iyi yanmış hayvan gübresi ile gübrelenmesi yararlı olur.

Pamukta Gübreleme Önerileri

Pamuk sıcak iklim bitkisidir. Özellikle gece gündüz sıcaklığı arasında büyük fark olursa çiçeklenme ve ilk kozaların oluşumunda gecikme meydana gelir ve kozaların açılması gecikir. Hava sıcaklığının yanında toprak sıcaklığı da kök gelişmesi üzerine etkilidir.

Yerfıstığında Gübreleme

Ülkemizin birçok yöresinde ve özellikle Çukurova Bölgesi'nde geniş çapta yetiştiriciliği yapılan yerfıstığı, yapısında ortalama %50 yağ ve %25-30 oranında protein içeren, insan beslenmesinde önemi olan bir baklagil bitkisidir.

Çilek Yetiştiriciliğinde Gübreleme

Ülkemizin birçok bölgesinde yetiştiriciliği yapılan çilek bitkisi üzümsü meyveler grubunda olup meyvesi en kısa sürede olgunlaşmaktadır. İnsan beslenmesi ve sağlığı bakımından 100 g çilek meyvesinde 100 mg kadar C vitamini bulunur.

Fındık Yetiştiriciliğinde Gübreleme

Ülkemiz dış ticaretinde önemli bir yeri olan fındık, ülkemizin Karadeniz Bölgesi ile Sakarya-Düzce yörelerinde yetiştirilmektedir. Dünyada üretilen fındığın %70-75'i ülkemizde üretilmekte olup, üretim ile ihracatta birinci sıradadır. İnsan beslenmesi bakımından sert kabuklu meyveler içinde önemli bir yere sahiptir.

Yaprağı Yenen Sebzelerde Gübreleme

İnsan beslenmesinde büyük önemi olan sebzelerin yetiştirme teknikleri, ıslahı ve bitki koruma konularında ülkemizde bilimsel çalışmalar yapılmış olmasına rağmen birkaç sebze hariç (sanayi sebzeleri yetiştiriciliği ve sera yetiştiriciliği) toprak verimliliği ve gübreleme konusunda yeterli sayıda bilimsel çalışma yapılamamıştır.

Kanola (Kolza) Gübrelemesi

Önemli bir yağ bitkisi olan kanola (kolza), ülkemizde son yıllarda geniş çapta yetiştirilmeye başlanmıştır. Danesinde bulunan %40-45 oranında yağ alındıktan sonra geriye kalan küspesi yüksek oranda protein ihtiva ettiğinden hayvan yemi olarak da değerlendirilmektedir.

Elma - Armut- Ayva Bahçelerinde Gübreleme

Yumuşak çekirdekli meyve türleri olan elma, armut ve ayva, toprak isteği bakımından fazla seçici olmamakla birlikte Taban suyu yüksek olmayan (1-1.5 m) ve derin yapılı (1.5-2 m) topraklarda iyi gelişme gösterirler.

Antepfıstığında Gübreleme

Tam yerime çok geç yatan (8-10 yıl) antepfıstığı uzun ömürlü bir meyve ağacıdır. Hiçbir meyve ağacının yetiştirilemediği kıraç, taşlık ve kayalık arazilerde bile yetişebilmektedir. Tuzlu ve tuzsuz çerez olarak tüketildiği gibi çeşitli tatlıların yapımında da kullanılan antepfıstığının insan beslenmesinde önemli bir yeri vardır.

Turunçgillerde Dengeli Gübreleme

Meyve ağacı ve bağ gibi çok yıllık bitkilerin gübrelenmesi ile tek yıllık bitkilerin gübrelenmesi arasında belirgin fark vardır. Meyve bahçelerinin gübrelenmesinde genel olarak aşağıdaki hususlara dikkat etmek gerekir.

Sera Hıyarında Dengeli Gübreleme

Ülkemizde örtü altı (sera) ve açıkta yapılan yetiştiricilikte üretimi yapılan hıyar genellikle taze olarak tüketilmekte ve bunun yanında turşuluk (kornişon tipi) olarak ta tüketilmektedir.

Yeni Meyve Bahçesi Tesisinde Fidan Gübrelemesi

Yeni meyve bahçesi tesis ederken genellikle toprak analizi yapılmaksızın fidan dikimleri yapılmaktadır. Bu nedenle fidanlar verim çağına geldiği zaman meyve ağaçlarında çeşitli besin elementi bozuklukları görülmektedir.

Sera Yetiştiriciliğinde Gübreleme

Tüm dünyada olduğu gibi özellikle ülkemizde son yıllarda örtü altında yapılan yetiştiricilik hızla gelişme göstermiş ve örtü altında yapılan yetiştiricilik üç yüz bin dekar alana ulaşmıştır.

Sert Çekirdekli Meyvelerde Dengeli Gübreleme

Farklı iklim ve toprak şartlarına sahip ülkemizin çeşitli bölgelerinde meyve yetiştiriciliği yapılmaktadır. Meyve bahçesi tesis ederken sadece bölgenin iklim şartları dikkate alınarak yeni meyvelik tesis etmek doğru değildir. Bölgenin yağış ve sıcaklık durumu yanında toprak özellikleri ve sulama yapılacak ise su kalitesi de büyük önem taşımaktadır.

Ayçiçeğinde Dengeli Gübreleme

Ülkemizin en önemli yağ bitkilerinin başında ayçiçeği gelmektedir. Yörelere göre çeşitli isimlerle anılan ayçiçeği bitkisinin yağ sanayinde işlendikten sonra küspesi önemli bir hayvan yemidir. Sap ve tabla kısımları da hayvan beslenmesinde değerlendirilmektedir. Sap kısmı aynı zamanda kağıt sanayin de değerlendirilmektedir.

Bağcılıkta Dengeli Gübreleme

Ülkemiz topraklarında binlerce yıldır bağcılık yapılmakta ve bağ kültürünün geliştiği bir ekolojiye sahip bulunmaktayız.Çekirdekli, çekirdeksiz, sofralık, şaraplık, kurutmalık gibi ürünlerin yanında yöresel olarak pekmez,sirke ve pestil gibi çok çeşitli ürünler üzümden üretilmektedir.Bu ürünler insan beslenmesi ve sağlığı bakımından büyük önem taşımaktadır.