Toros Terminal Servisleri ve Denizcilik A.Ş.

1981 yılında Ceyhan gübre fabrikasının bir uzantısı olarak hammadde temini amacıyla kurulan Toros Terminali, sahip olduğu potansiyel nedeniyle daha sonra üçüncü şahıslara da hizmet vermeye başlamış ve bu amaçla 1986 yılında Toros Terminal Servisleri ve Denizcilik A.Ş. kurulmuştur. Terminal işletmek, farklı ürün grupları için elleçleme ve depolama hizmetleri vermek ve gemi taşımacılığı yapmak amacıyla kurulan şirket, 1990 yılında Toros Terminali’nin genişletilmesi ve 2006 yılında Samsun Terminali’nin eklenmesiyle Türkiye’de bu sektörün en önemli oyuncularından biri olmuştur.

Toros Gemi Acenteliği ve Ticaret A.Ş.

Toros Gemi Acenteliği ve Ticaret A.Ş., Toros Tarım’ın Ceyhan ve Samsun Terminallerinden yararlanan gemilere acentelik hizmetleri sunmak üzere 2005 yılında kurulmuştur. Şirket aynı zamanda, Toros tarafından gerek kendi terminallerinde, gerekse çevre iskele ve terminallerde verilen kılavuzluk ve römorkaj hizmetlerinin de denetim ve eşgüdümünü sağlamaktadır.

TAYSEB - Toros Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A.Ş.

1998 yılında faaliyete geçen TAYSEB, Toros Terminali’nin bulunduğu bölgede, 4,5 milyon metrekarelik bir alan üzerinde kurulu olan Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi’nin kurucusu ve işleticisidir. İskenderun Körfezi’nde önemli bir transit noktasında yer alan ve sahip olduğu ulaşım imkânlarıyla Avrupa, Ortadoğu ve Afrika pazarlarına rahat erişim sağlayan TAYSEB, ülkemizde sanayi kuruluşlarına yönelik olarak kurulan ilk ve tek serbest bölgedir.

Hishtil-Toros Fidecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Ortaklık)

Toros Tarım ve Hishtil firmalarının ortak girişimi olarak 1995 yılında kurulan Hishtil-Toros Fidecilik, tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu yüksek kaliteli ve aşılı fide üretimi gerçekleştirmektedir. Seralarının önemli bir bölümünde, dünyada henüz oldukça yeni olan GSPP (İyi Tohum ve Fide Uygulamaları) protokolünü uygulayan şirket, ülkemizde her yıl tarım üretiminde kayıplara neden olan hastalık ve zararlılara karşı mücadelede öncü bir rol oynamaktadır. Üretimini Antalya ve Adana’daki teknolojik donanımlı seralarında gerçekleştiren Hishtil-Toros Fidecilik, yılda 130 milyon adet normal ve 20 milyon adet aşılı fide üretimi yapma kapasitesine sahiptir.

Black Sea Gübre ve Ticaret A.Ş. (Ortaklık)

Fas’ın en büyük kuruluşu ve dünya fosfat pazarının lideri OCP ile Toros Tarım ortaklığında 2012 yılında kurulan Black Sea Gübre Ticaret A.Ş., Samsun fabrikasında üretilen fosfatlı gübrelerin Karadeniz, Balkan ve Orta Asya ülkelerine ihracatını gerçekleştirmektedir.

Toros Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Tekfen Holding'in bir girişimi olarak gübre üretmek üzere 1974 yılında kurulan Toros Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş., ilk üretim tesisini 1981 yılında Ceyhan’da hayata geçirdikten sonra 1990 yılında Akdeniz Gübre’nin, 2005 yılında da Samsun Gübre'nin satın alınmasıyla Türkiye’nin en büyük gübre üreticisi olmuştur. Şirket, faaliyetlerini zaman içerisinde zenginleştirerek çeşitlendirmiş ve farklı hizmet alanlarına da yaygınlaştırmıştır. Toros Tarım, günümüzde gübrenin yanı sıra tohumculuk, fidecilik, torba üretimi, limancılık, serbest bölge işletmeciliği, akaryakıt dağıtımı ve enerji üretimi gibi alanlarda da faaliyet göstermektedir.