Toros Tarım Ceyhan İşletmesi ve Otoyol Tesisleri “Sıfır Atık Belgesi” aldı

Çevreye saygılı üretimi sürdürülebilir bir geleceğin en önemli şartlarından biri sayan Toros Tarım, Ceyhan işletmesi ve Otoyol Tesisleri’nde sıfır atık yönetim sistemi kurarak Adana Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından “Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi”ne layık görüldü. 

* * *

Sürdürülebilirlik anlayışı çerçevesinde çevreye saygılı üretim ilkesini içtenlikle benimseyen ve faaliyetlerini bu anlayışla sürdüren Toros Tarım, çevre üzerindeki etkisini azaltmaya yönelik yatırım ve uygulamaları devreye alırken, yeni teknolojiler kullanarak doğal kaynakların korunmasını da sağlıyor. Toros Tarım, tüm çalışmalarında israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesini veya en aza indirilmesini, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanmasını ve geri kazanımını kapsayan bir atık yönetim felsefesini uyguluyor.

Bu kapsamda, 2019 yılında yürürlüğe giren “Sıfır Atık Yönetmeliği”nde yer alan israfın önlenmesi, atık toplama alanlarının oluşturulması, çalışanlara çevre ile ilgili eğitimler verilmesi gibi sorumlulukları yerine getiren Toros Tarım, Ceyhan işletmesi ve Otoyol Tesisleri’ndeki uygulamaları nedeniyle Adana Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından “Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi”ne layık görüldü.

Toros Tarım, “Sıfır Atık” projesinin devamında Gümüş, Altın ve Platin Sıfır Atık Belgelerini almayı hedefliyor.